Plåtfärg biltema

Takplåtsfärg, 5 L – Biltema.se

Elastisk och beständig vinylfärg för bättring av takplåt. Kan även användas direkt på ytor av PU, vinyl, plast och polyester. Tål väder, värme och solljus.

Vattenburen akrylatbaserad takplåtsfärg, halvmatt, speciellt framtagen för användning på nya plåttak eller för ommålning av gamla plåttak. Nya plåttak måste noggrant rengöras och tvättas innan applicering av Takplåtsfärg. Egenskaper: Vattenburen akrylatbaserad takplåtsfärg med goda elastiska egenskaper, samt tillsatser som ger den goda rostskyddande egenskaper. Tack vare färgens höga alkaliresistans kan den även målas på åldrad zinkplåt (galvaniserad plåt). Mycket god vidhäftning på de flesta typer av underlag. Tack vare mycket kort torktid och god vidhäftning blir den målade ytan ”regnsäker” redan efter 4 timmar. Bruksanvisning: Ny zinkplåt: Rengör noga och förbehandla med en 10 %-ig fosforsyralösning eller med 80–90 °C varmt vatten.  Gammal eller tidigare målad zinkplåt: Tvätta med lämpligt och effektivt fettlösande rengöringsmedel.  Gammal, tidigare målad yta: Skrapa och stålborsta mycket noga bort all gammal och lös färg. Tvätta enligt ovan. Om det finns rostskador på taket, använd Rostskyddsgrundfärg 36-1135.  Fabriksmålad metallyta: Skrapa, stålborsta och tvätta enligt ovan. Applicering: Takplåtsfärgen appliceras med pensel eller med spruta. Måla ytan minst två gånger, på ömtåliga ytor tre gånger. Måla ej när luftfuktigheten är för hög eller på våta ytor, ej heller i direkt solsken. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Innehåller reaktionsmassa av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), 2-octyl-2H-isotiazol-3-on, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller biocidprodukter: BIT, C(M)IT/MIT (3:1). Innehåller biocidprodukter för skydd av torrfilm IPBC: OIT diuron (ISO). Kan orsaka en allergisk reaktion.VOC max: 140 g VOC/L. VOC limit: 140 g VOC/L (cat. A/i)

Plåtfärg | För inom- och utomhusbruk | HARD HEAD – Jula

Takplåtsfärg – Biltema.se

Uretanalkydbaserad täckfärg för trä och metall. Kan användas inomhus och utomhus. Ger en hård, elastisk och reptålig yta. Med aktivt rostskydd.

Takplåtsfärg

Blänkande plåttak | Sida 6 – Byggahus.se

Lackfärg – Biltema.se

Elastisk och beständig vinylfärg för bättring av takplåt. Kan även användas direkt på ytor av PU, vinyl, plast och polyester. Tål väder, värme och solljus.

Lackfärg

Metallfärg – Färg Utomhus – Färg & Tapet – Bauhaus

Takplåtsfärg – Biltema.se

7 aug. 2015 — Så TS se till att kila ner till Biltema och köp deras plåtfärg och testa. Du kanske inte ska klampa runt på taket efter att det är målat …

Takplåtsfärg

Grip on plåtfärg tak vit 1l erbjudande hos Järnia

Plåtfärg | För inom- och utomhusbruk | HARD HEAD | Jula

Din specialist inom bygg, badrum, färg, trädgård, verkstad och belysning. Köp online med hemleverans eller hämta i varuhus.

Halvmatt järn- och metallfärg med rostskyddspigment. Kan användas på trä-, plåt- eller stålunderlag både inom- och utomhus.

Metallfärg Direct to Galvanized Vit Hammerite (P-198808)

Blänkande plåttak | Sida 6 | Byggahus.se

http://www.vegtech.se/grona-tak—gardar/sedumtak/

Metallfärg – Färg Utomhus – Färg & Tapet

Din specialist inom bygg, badrum, färg, trädgård, verkstad och belysning. Köp online med hemleverans eller hämta i varuhus.

Grip on plåtfärg tak vit 1l erbjudande hos Järnia

Aktuella Grip on plåtfärg tak vit 1l erbjudanden från Järnia reklamblad. Kolla in dom senaste Grip on plåtfärg tak vit 1l erbjudandena och njut av dom billigaste Grip on plåtfärg tak vit 1l erbjudandena till dom allra bästa priserna.

Keywords: plåtfärg biltema