Massflykt migrationsverket

Frågor och svar om massflyktsdirektivet – Migrationsverket

Frågor och svar om massflyktsdirektivet till kommuner, regioner och apotek. – Migrationsverket

19 jan. 2023 — EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina (massflyktingar) ska erbjudas tidsbegränsat …

Här hittar du vanliga frågor och svar om massflyktsdirektivet som riktar sig till kommuner, regioner och apotek.

Frågor och svar om massflyktsdirektivet för dig från Ukraina

Frågor och svar om mass­flykts­di­rek­tivet för dig från Ukraina – Migrationsverket

13 feb. 2023 — Nej, Migrationsverket återkallar inte ett uppehållstillstånd på grund av skydd enligt massflyktsdirektivet. Däremot kan du förlora din rätt till …

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar som rör dig som har flytt från kriget i Ukraina.

Ansök om ersättning för massflyktingar – Migrationsverket

Ansök om ersätt­ning för massflyktingar – kommuner – Migrationsverket

10 aug. 2022 — Kommuner kan få ersättning för vissa kostnader de har för personer som har beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd i Sverige …

Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet för första gången

Ansök om skydd för första gången – Migrationsverket

10 feb. 2023 — Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari.

Du som har flytt från kriget i Ukraina kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. Här kan du läsa vem som omfattas av massflyktsdirektivet och hur du gör för att ansöka.

Ersättning för ordnade boenden för personer som har fått …

Ersätt­ning för ordnade boenden för personer som har fått uppe­hålls­till­stånd enligt mass­flykts­di­rek­tivet – Migrationsverket

8 feb. 2023 — En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol, förutom schablon enligt fördelningstal för …

Efter beslut om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Efter beslut om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet – Migrationsverket

30 dec. 2022 — Om säkerhetsläget i Ukraina inte förbättras innan dess kan Migrationsverket besluta att förlänga tillståndet. Du kommer att få mer information …

På den här i sidan finns information om vad som händer när du har fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv, och vilka rättigheter och möjligheter du har då.

Boende för dig med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet

Boende för dig med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet – Migrationsverket

17 jan. 2023 — Kom ihåg att meddela Migrationsverket din adress om du ordnar ditt … Både Migrationsverkets boenden och den bostad som du erbjuds av …

Du kan välja att ordna ditt boende på egen hand eller få hjälp av Migrationsverket. Du som behöver hjälp med boende måste besöka oss personligen.

Jämnare fördelning av boendeplatser – Migrationsverket

30 dec. 2022 — Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, men anvisar till kommuner som då får ansvaret …

Situationen i Ukraina – Migrationsverket

för 8 dagar sedan — Där hittar du också information om hur Migrationsverket kan hjälpa dig med boende och ekonomiskt stöd och vilka rättigheter du har i Sverige …

På den här sidan har vi samlat information om situationen i Ukraina och vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Ansök om förlängt skydd – Migrationsverket

8 feb. 2023 — Om du ansökte om ditt första uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet på Migrationsverkets webbplats förra året har du redan ett konto och …

Keywords: massflykt migrationsverket