Biltema 10w40

Semisyntetisk motorolja 10W–40 – Biltema.se

Semisyntetisk multigradeolja för 4-takts bensin- och dieselmotorer, med eller utan turbo. Lågfriktionsolja som ger ett bidrag till lägre bränsleförbrukning.

Semisyntetisk multigradeolja för 4-takts bensin- och dieselmotorer, med eller utan turbo. Lågfriktionsolja som ger ett bidrag till lägre bränsleförbrukning. Oljans höga kvalitet håller motorn ren och säkerställer bra smörjning vid kallstart, samt vid hård körning med höga temperaturer. Rekommenderas till såväl nya personbilar som mindre fordon i yrkestrafik. Fungerar också bra till lite äldre fordon. Kan blandas med andra motoroljor. Användbar året runt.  Möter följande specifikationer : ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF, MB 229.1. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller CALCIUM LONG CHAIN ALKARYL SULFONATE. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Semisyntetisk motorolja 10W-40 – Biltema.se

Start · Bil – MC · Bilreservdelar · Motoroljor · Semisyntetiska oljor · 10W-40 …

Semisyntetisk motorolja 10W-40 – Biltema.se

My Biltema Welcome; Shopping list; Cart. Svenska (Sverige) · English (Sweden). Search. Start · Car care · Engine oils · Fully-synthetic oils; 10W-40 …

En högkvalitativ semisyntetisk motorolja för bensin- och dieselmotorer utan speciellt dieselfilter. Anpassad för hårda drift- och trafikförhållanden. Oljan kan användas för turboladdade motorer och katalysatorer och behåller sin prestanda även inom rekommenderat oljebytesintervall. Möter följande specifikationer: ACEA A3/B3, A3/B4, API SM, SL, CF, MB 229,1, VW 501 01, 505 00.

MC-olja, Racing 10W–40 – Biltema.se

Kan blandas med andra Biltema motoroljor. Möter följande specifikationer: ACEA A3/B3, A3/B4, API SL, MB 229.1, VW501.01/505.00.

Helsyntetisk motorolja för alla 4-takts MC-motorer. Ger bra slitageskydd vid hård körning under tävling etc. Anpassad för koppling och växellåda.  Möter följande specifikationer : API SN, JASO MA/MA2.

MC-olja, Racing 10W–40 – Biltema.se

Jag måste ställa mig till skaran som säger att om Biltema delsyntet och statiol … och det rekommenderas en 10W-40 eller 15W-50 olja kör jag likväl på det, …

Semisyntetisk motorolja 10W–40 – Biltema.se

10W-40 – Biltema.se

10W-40 – Biltema.se

OLJA MINERAL 10W-30 10L – Biltema.se

Hur bra är Biltemas motorolja? – Sidan 3 – Mest motor

Hur bra är Biltemas motorolja? – Sidan 3

Hur bra är den egentligen? En kompis som går fordon sa att den är väldigt bra och likvärdig med dom flesta andra oljor. Stämmer detta? Om det är så är det ju ett bra köp, eller?

Keywords: biltema 10w40